Jacek Dominiczak

Badam możliwości dialogicznego przesunięcia w kulturze – pracuję nad teorią Miasta Dialogicznego i jego miejskich wnętrz; opisuję metodologię projektowania Architektury Dialogicznej i wyposażam ją w specyficznie architektoniczną informację Kodu Tożsamości Lokalnej. Celem moich kursów akademickich jest poszukiwanie dialogicznego zaawansowania przestrzeni miejskiej, realizacje zaś mają charakter eksperymentalny.

Urodzony w 1954 roku w Gdańsku. Absolwent Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej (1978), doktorat na tej uczelni w 1989, zaś habilitacja na ASP w Gdańsku w 2005. Dwanaście lat w podróży: był wizytującym profesorem uniwersytetów Carnegie Mellon (1991 i 1993-1997) i Michigan (1992) w USA, ITESM w Meksyku (1998) i UBI w Portugalii (2006-2010). Wykładał na ASP w Krakowie (2010-2011) i na Uniwersytecie Warszawskim (1999-2000). Jest autorem projektu wnętrza Centrum Edukacji Artystycznej ŁAŹNIA 2 w Gdańsku (2012), architektury instalacji Delay(er)ing Facade na 9. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji (2004). Prowadzi zespoły opracowujące Kody Tożsamości Lokalnej (Australia, 2009; USA, 1995; Polska, 1990-2006). Jest beneficjentem Programu Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej, uczestnikiem europejskich programów SEAS i CORNERS. Na ASP w Gdańsku pracuje od 1998 roku, od 2010 prowadzi Pracownię Projektowania Wnętrz Miejskich.

Kontakt: jacek.dominiczak@asp.gda.pl