Maciej Dojlitko

Podczas ostatnich 15 lat pracy zawodowej byłem obserwatorem i uczestnikiem dynamicznego, wciąż trwającego procesu rozwoju technik, zmieniały się moje fascynacje ich możliwościami i efektami w projektowaniu. Obecnie jednak coraz częściej sięgam do inspiracji zawartych w realizacjach sprzed „epoki cyfrowej” będących rezerwuarem rozwiązań popartych uczciwymi zasadami i wymagających od twórcy jak najwyższych umiejętności warsztatowych oraz wiedzy historycznej. W moim odczuciu te wartości nie ulegną dewaluacji.

Urodzony w 1975 roku. Absolwent Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. W 2002 roku obronił dyplom w Pracowni Projektowania Wzornictwa Przemysłowego pod kierunkiem profesora Jacka Popka. Od 2002 roku związany z Pracownią Podstaw i Metodyki Projektowania na tymże wydziale. Przez okres 10 lat prowadził zajęcia w Laboratorium Technik Wizualizacji. W 2013 obronił pracę doktorską w zakresie Komunikacji Wizualnej. Obecnie z profesorem Jackiem Milerem prowadzi zajęcia w Pracowni Komunikacji Wizualnej oraz Projektowanie Graficzne na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Zajmuje się zawodowo projektowaniem w zakresie szerokiego spektrum Komunikacji Wizualnej. Tworzył projekty między innymi dla takich firm jak PKN Orlen, Grupa Lotos S.A., mBank, MultiBank, Caelum Development, Green Way S. A., Polomarket. W 2013 roku uzyskał Wzór Przemysłowy Urzędu Patentowego RP w zakresie wzoru kamuflażu militarnego.

Kontakt: maciej.dojlitko@asp.gda.pl