Marek Barański

W mojej pracy zawodowej – zarówno jako nauczyciel akademicki, jak i osoba wykonująca wolny zawód – stawiam na kreatywność, zaangażowanie, szacunek i otwartość do otaczającego nas świata oraz pracę zespołową. Zawsze łączę teorię z praktyką oraz w sposób elastyczny korzystam zarówno z tradycyjnych, jak i współczesnych narzędzi analitycznych i projektowych. Dbam o to, aby projekty, w których uczestniczę, nie były przypadkowe a wynikały z potrzeb oraz składały się na długofalowe i przemyślane strategie i przedsięwzięcia, służące poprawie jakości przestrzeni: miejskich, jak i pozamiejskich. Ważne jest przy tym dla mnie sięgnięcie do historii, tradycji i żywej pamięci ludzkiej, jako z jednej strony inkubatorów lokalnych tożsamości, a z drugiej – inspiracji do wzbogacania danych krajobrazów kulturowych o nowe, wartościowe i współczesne zespoły i elementy architektoniczne.

Dr inż. arch. Marek Z. Barański – architekt i archeolog oddany wzmacnianiu tożsamości lokalnej oraz ochronie i popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Jest inicjatorem lub uczestnikiem wielu projektów lokalnych i międzynarodowych o charakterze rewitalizacyjnym lub badawczym, które realizowane są zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pracuje na Bliskim Wschodzie – m.in. na stanowiskach UNESCO: Al Zubarah w Katarze oraz Çatalhöyük i Göbekli Tepe w Turcji – odsłaniając, dokumentując i rekonstruując zabytki dawnej architektury tak, aby stawały się one na nowo ważną częścią życia społeczno-kulturowego danego regionu. Jest zaangażowany w prace inwentaryzacyjne, dokumentujące dziedzictwo śródmiejskich, choć zapomnianych obszarów miast historycznych. Realizuje i promuje także działania koncepcyjno-projektowe oraz społeczne na rzecz rewaloryzacji i adaptacji historycznych budynków i zespołów architektonicznych Dolnego Miasta, Oruni i Wisłoujścia w Gdańsku tak, aby służyły one współczesnym i przyszłym pokoleniom.