Galeria Designu

W nowej przestrzeni wystawienniczej znajdują się realizacje „myśli projektowej” zawartej we współczesnym wzornictwie przemysłowym i dziedzinach pokrewnych, takich jak [design] graficzny, autorstwa projektantów związanych z naszą Uczelnią.

Twórcy ci aktywnie uczestniczą w budowaniu funkcjonalnego świata, reprezentowanego przez przedmioty codziennego użytku, książki czy środki lokomocji i obiekty architektoniczne, a prace prezentowane w Galerii Designu to znacząca część ich dorobku artystycznego i projektowego.

Pomysły kształcenia w zakresie architektury i wzornictwa przyświecały założycielom ASP w Gdańsku już od 1947 r. Silnie akcentowaną zdobyczą uczelni była integracja – od przenikania po uzupełnianie się programów oraz myśli pedagogów, artystów i projektantów. Architektura i wzornictwo decydują o naszym najbliższym otoczeniu – domu, miejscu pracy, przestrzeni publicznej, kształcie mebla, naczynia, ubrania. Trudna do przecenienia jest rola twórców aktywnie uczestniczących w budowaniu funkcjonalnego świata. Od nich wymaga się zrozumienia zjawisk i przewidzenia skutków związanych z realizacją projektów.

Otwarcie Galerii Designu ASP w Gdańsku 26.04.2017

Idea wystawy i opieka merytoryczna nad projektem: Prorektor ds. kształcenia i studenckich ASP w Gdańsku Adam Kamiński
Wskazanie prezentowanego zestawu prac z zakresu wzornictwa: Jacek Ryń
Aranżacja wystawiennicza ekspozycji: Adam Kamiński, Piotr Paluch i Jacek Ryń
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz