Rada wydziału

dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz, prof. ASP – Dziekan
dr hab. Maciej Świtała – Prodziekan ds. studenckich
dr Paweł Gełesz – Prodziekan
prof. Andrzej Pniewski
prof. Marek Adamczewski
prof. Remigiusz Grochal
prof. Halina Kościukiewicz
prof. Sławomir Fijałkowski
prof. Jarosław Szymański
dr hab. Jacek Miler prof. ASP
dr hab. Marek Jóźwicki prof. ASP
dr hab. Bogumiła Jóźwicka
dr hab. Beata Szymańska, prof. ASP
dr hab. Jacek Dominiczak, prof. ASP
dr hab. Marek Średniawa, prof. ASP
dr hab. Marta Branicka
dr hab. Iwona Dzierżko – Bukal
dr hab. Krzysztof Ludka
dr hab. Jan Sikora

dr Maciej Dojlitko
dr Rafał Setlak
dr Piotr Mikołajczak
dr Marta Flisykowska
dr Monika Zawadzka
dr Tomasz Zmyślony
mgr Mirosław Rekowski

Anita Wrzeszcz (studentka)
Krzysztof Zachaj (student)
Nicola Kasprzak (studentka)
Jakub Stojałowski (student)
Daria Kondracka (studentka)
Natalia Kędzierska (studentka)
mgr Julia Wleklińska (doktorantka)