HOME the better place to live

Konkurs przeznaczony jest dla studentów i absolwentów kierunków artystycznych,
przede wszystkim Wzornictwa Przemysłowego w całej Polsce.
Zadanie, jakie organizatorzy konkursu stawiają przed uczestnikami, to zaprojektowanie
koncepcji produktu użytku codziennego dla osób z szeroko rozumianymi dysfunkcjami dłoni.

Dysfunkcje mogą wynikać z choroby wrodzonej, nabytej lub będące wynikiem wieku.
Wybór poruszanego problemu oraz osoby, którym dedykowany jest produkt pozostawiamy studentom.
Produkt powinien być ergonomiczny, przyjazny wizualnie jak i funkcjonalnie, a co najważniejsze
nie powinien swoim wyglądem piętnować osoby go użytkującej.
Dodatkowym atutem proponowanych koncepcji będzie użycie technologii związanych z obróbką drewna
jak również przemysłem skórzanym. (Natomiast nie jest to warunek konieczny).

W konkursie przewidziany jest jeden ETAP, koncepcyjno-projektowy
na podstawie którego wyłonione zostaną trzy zwycięskie koncepcje.
Przesłana koncepcja powinna przedstawiać poruszany problem, próbę odpowiedzi na znalezioną potrzebę
oraz wizualizacje koncepcji produktu. Szczegóły dotyczące formy prezentacji zawarte są w regulaminie konkursu.

Organizator przewiduje trzy nagrody pieniężne:

I Nagroda 4000 PLN
Wyróżnienie Nagroda 2000 PLN
Wyróżnienie Nagroda 2000 PLN

Dodatkową nagrodą dla Zwycięzcy konkursu będzie okazja współpracy z zespołem AR SHOE DESIGN
przy wdrożeniu projektu do produkcji, opracowywaniu strategii sprzedaży i wprowadzaniu produktu na rynek. Powyższa współpraca będzie dodatkowo gratyfikowana.