Międzynarodowy konkurs na formę z tektury

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich
w Bydgoszczy – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska- Zakład
Sztuk Wizualnych oraz firma Bart Sp. z o.o, zaprasza studentów kierunków
projektowych szkół artystycznych do udziału w konkursie na projekt
Tymczasowe schronienie wykonanego z tektury falistej wielowarstwowej.
Efektem konkursu ma być wykonanie przez uczestników konstrukcji, których
właściwości i przydatność zostaną potwierdzone podczas prezentacji prac, która
odbędą się 15-17 maja 2020 roku w Tleniu.

regulamin