74. rocznica powstania ASP w Gdańsku

6 grudnia obchodziliśmy 74. rocznicę powstania naszej Uczelni, która zaistniała w 1945 roku w Sopocie jako Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych.

Program uroczystości:
Wystąpienie JM Rektora prof. ASP dra hab. Krzysztofa Polkowskiego
Wręczenie Medali Zasłużony Kulturze Gloria Artis
Wręczenie odznaczeń Zasłużony dla Kultury Polskiej
Wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury
Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego sztuki
Wręczenie dyplomów doktora sztuki
Wręczenie Nagród Rektora
Zakończenie uroczystego posiedzenia Senatu