Warsztaty „Wpływ ubioru na zdrowie człowieka + rysunek żurnalowy”

Warsztaty będą się składały z dwóch części.

Część pierwsza: (5.04) prowadzenie Tomasz Kwiatkowski
Podczas warsztatów zostaną omówione następujące tematy.

Oddziaływanie tworzyw sztucznych (tkaniny) na zdrowie człowieka. Prezentacja

Oddziaływanie barwników i innych substancji chemicznych na zdrowie człowieka. Prezentacja

Oddziaływanie konstrukcji ubioru na zdrowie człowieka. Prezentacja

Podczas ćwiczeń przeprowadzimy analizę ubrań uczestników warsztatów pod kątem omówionych tematów i zaproponujemy alternatywne rozwiązania (materiały, kroje). Projekty będą wizualizowane w drugiej części warsztatów (dwie sylwetki).

Część druga: (6.04) prowadzenie Maciej Dojlitko
Warsztat rysunku żurnalowego skierowany jest do osób początkujących. Zostaną omówione zagadnienia teoretyczne. Uczestnicy zajęć będą mogli poznać następujące zagadnienia: proporcje ludzkiego ciała, podstawowe techniki rysunkowe, rysunek postaci, prezentacja rysunkowa tkanin. W ćwiczeniach wykorzystane zostaną następujące techniki rysunkowe: linearny rysunek ołówkiem , walorowy rysunek ołówkiem, rysunek kredkami akwarelowymi, rysunek markerami. Wykonane przez uczestników prace zostaną poddane omówieniu.

Warsztat rysunku żurnalowego będzie składał się z dwóch etapów:

Etap 1

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi rysunku. Prezentacja

Proces rysowania sylwetki żurnalowej. Prezentacja

Etap 2

Ćwiczenia praktyczne warsztatu rysunkowego ołówek-skala szarości

Ćwiczenia praktyczne warsztatu rysunkowego marker-skala szarości

Ćwiczenia praktyczne warsztatu rysunkowego marker-kolor

Wymagania:
Liczba uczestników : 10 osób
Wymagania: podstawy rysunku w tym rysunku postaci
Czas trwania: 5-6 kwiecień w godzinach od 10.00 do 18.00 z godzinną przerwą.

Zapisy: prosimy wysłać zgłoszenie na adres sztukamody.warsztaty@gmail.com z informacjami: imię nazwisko, uczelnia/szkoła z dołączonymi pięcioma rysunkami postaci. Na zgłoszenia czekamy do 3.04, informacje o zakwalifikowaniu wyślemy e-meilem.

Warsztaty są bezpłatne.