Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej

Oferta Warsztatów Projektowych w ramach I edycji Pomorskiej Letniej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej 2019 organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w porozumieniu z Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego, Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, Uniwersytetem Gdańskim i Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej. Tematem warsztatów będą opracowania studyjno- projektowe dla wybranych miejscowości Gminy Czersk. Koszty podróży i pobytów weekendowych (2-3 dni) pokrywa Urząd Marszałkowski.

Terminy: etapy I-IV realizowane będą w okresie 24 czerwca – 12 lipca, etap V realizowany we wrześniu.

Udział w warsztatach byłby zaliczany awansem w semestrze jesiennym jako zaliczenie przedmiotu Warsztaty Projektowe. Oferta skierowana jest do studentów studiów II stopnia oraz studentów drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich Wydziału Architektury i Wzornictwa oraz studentów innych wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Zainteresowanie warsztatami prosimy zgłaszać w pokoju 109 u pani Katarzyny Kisieliczyn. Dodatkowych informacji udzielą Prodziekan AIW Maciej Świtała oraz prof. ASP Iwona Dzierżko-Bukal.