Jak dostać dofinansowanie na międzynarodowy projekt Erasmus+?

Na to pytanie odpowiemy Państwu w trakcie SPOTKANIA INFORMACYJNEGO o projektach typu „Partnerstwa strategiczne w szkolnictwie wyższym”, które odbędzie się na PATIO Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w piątek, 18 stycznia 2019 r. w godz. 10-15.

Wymagana jest rejestracja online przez stronę: ankiety.frse.org.pl do wyczerpania limitu miejsc lub do 13 stycznia 2019 r.

Spotkanie jest skierowane do osób z całej Polski:

pracowników dydaktycznych wszystkich dyscyplin naukowych, pragnących realizować projekty międzynarodowe,
nauczycieli, którzy chcieliby prowadzić projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia,
pracowników zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności zarządzania projektami,
wszystkich pracowników, którzy chcą rozwijać siebie i studentów,
pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych

Projekty Partnerstw strategicznych umożliwiają współpracę z uczelniami z innych krajów w celu:

Podnoszenia jakości kształcenia,
Wdrażania innowacyjnych metod nauczania,
Modernizacji programów kształcenia i przedmiotów.

* Projekty trwają 2-3 lata.
* Średnie dofinansowanie jednego projektu wynosi ok. 230 tys. euro,
* Termin składania wniosków – 21 marca 2019 r. godz. 12.00 (tylko jeden w roku).

ORGANIZATORZY SPOTKANIA: Narodowa Agencja Programu Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, oraz Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.