Instrukcja Obsługi Dizajnu

Muzeum Miasta Gdyni zaprasza na kolejne wykłady dra Huberta Bilewicza z cyklu:

Instrukcja Obsługi Dizajnu

DIZAJN (NIE)PODLEGŁY: polskie projektowanie z perspektywy stulecia

Ściśle podległe codziennemu życiu dziedziny projektowe postrzegane są przede wszystkim jako użytkowe i cenione są za swą utylitarność oraz powszechność. Dizajn określając otaczającą ikonosferę, definiuje także jej znaczeniowy wymiar: przywołując pożądane idee, ewokując określone nastroje, stosując konkretne znaki czy odwołując się do symboli. Dizajn odgrywa niepoślednią rolę w procesie komunikacji kulturowej: sprzyja identyfikacji, decyduje o kulturowej przynależności, współtworzy poczucie tożsamości indywidualnej, grupowej, narodowej czy politycznej. W tym aspekcie służebna i ściśle pragmatyczna funkcja dizajnu, podległego wymogom celowości, zyskuje wymiar szerszy – uwalnia się i wybija na niepodległość wizualną, kreuje obrazowe narracje, współtworzy opowieści. Przedmioty nie tylko służą, lecz również znaczą; rzeczy przemawiają, budzą asocjacje, generują emocje, wywołują afekty.

Cykl wykładów poświęcony jest narracyjnemu ideowemu potencjałowi polskiego dizajnu oraz jego kulturotwórczej i państwowotwórczej mocy, na przestrzeni ostatniego stulecia.

Wykłady zaplanowane na 2019 rok:
1. Polski dizajn międzywojenny: między tradycją a awangardą / 10 stycznia 2019 r., godz. 17:30
2. Polski dizajn powojenny: między ludowością, a nowoczesnością / 7 lutego 2019 r., godz. 17:30
3. Rzeczy (nie)pospolite: polska obecność w dizajnie początku XXI wieku / 13 marca 2019 r., godz. 17:30

dr Hubert Bilewicz, historyk sztuki, nauczyciel akademicki. Jest adiunktem w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Pracował w gdańskiej i łódzkiej ASP, gdzie m.in. wykładał historię dizajnu. Zajmuje się historią sztuki nowoczesnej, historią architektury i dizajnu oraz gender studies. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, redaktorem książki o architekcie Włodzimierzu Padlewskim oraz współautorem podręcznika sztuki dla gimnazjum.