Konferencja naukowa „Edmund Homa i jego czasy”

Skromny, pracowity, bardzo życzliwy – taki obraz prof. Edmunda Homy wyłania się ze wspomnień osób, które miały możliwość z nim współpracować. Zarówno jako pedagog, ale też przyjaciel, Edmund Homa wywarł duży wpływ na środowisko Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dla współpracowników i studentów był źródłem rad i inspiracji, a w prowadzonej przez niego Pracowni Projektowania Mebla wykształconych zostało kilka pokoleń absolwentów Wydziału Architektury i Wzornictwa.

Na obraz działalności profesora składa się nie tylko jego praca pedagogiczna, lecz także pozostawiony dorobek twórczy – kilkadziesiąt projektów, zarówno z dziedziny architektury wnętrz m.in. wnętrza Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej, wyposażenie wnętrz reprezentacyjnych na statku Dar Pomorza, jak i wzornictwa m.in. projekty dla Gościcińskiej Fabryki Mebli. Wiele z nich zostało zrealizowanych i wdrożonych do produkcji. Działalność zawodowa profesora przypadła na okres PRL, w którym funkcjonowanie projektantów odbywało się w specyficznych realiach polityczno-społecznych.

W 2018 roku mija 55 rocznica rozpoczęcia przez prof. Edmunda Homę pracy naukowej w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnej ASP) w Gdańsku. Dostrzegając znaczenie postaci profesora oraz konieczność popularyzacji dorobku projektantów, których twórczość przypadła na czasy PRL, uznaliśmy, że warto wiedzę o profesorze i jego dokonaniach pogłębić i utrwalić. Naszą ambicją jest, by formą tego upamiętnienia stała się konferencja naukowa pt.: ,,Edmund Homa i jego czasy” oraz towarzysząca jej wystawa poświęcona twórczości Profesora.

22.11.2018, Program konferencji:

10.00 Powitanie
dr hab. Krzysztof Polkowski, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz, Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa

10.30 Bogumiła Jóźwicka (ASP w Gdańsku)
Profesor Edmund Homa. Wybrane fakty z życia i twórczości.

10.50 Marek Jóźwicki (ASP w Gdańsku)
Metodyka w dydaktyce i twórczości Profesora Edmunda Homy.

11.10 Marek Średniawa (ASP w Gdańsku)
Homa sedens – profesor w cieniu profesorów.

11.30 Dyskusja
11.50 przerwa kawowa

12.10 Marta Kołacz (ASP w Gdańsku)
Edmund Homa – architekt wnętrz.

12.30 Halina Kościukiewicz (ASP w Gdańsku)
Profesor Edmund Homa – twórczość inspirowana epoką.

12.50 Hubert Bilewicz (Uniwersytet Gdański)
Skandynawskie parafrazy mebli siedziskowych w projektach Edmunda Homy – uwagi komparatystyczne.

13.10 Przybyrad Paszyn (Politura)
PRL a współczesność – Porównanie procesu wdrożeniowego mebla siedziskowego na przykładzie krzesła GFM – 106 projektu prof. Edmunda Homy.

13.30 Dyskusja
13.50 -14.20 Przerwa kawowa

14.20 – Oprowadzanie po wystawie Edmund Homa i jego czasy

14.50 – Agnieszka Drączkowska (Muzeum Miasta Gdyni)
Projektowanie w dobie normalizacji. Gościcińska Fabryka Mebli w PRL

15.10 Anna Maga (Muzeum Narodowe w Warszawie)
1955 – 1975 – różne twarze polskiego meblarstwa.

15.30 Krystyna Łuczak-Surówka (ASP w Warszawie)
Między wierszami form.

15.50 – 16.20 Dyskusja.
16.20 Zakończenie

Rada programowa konferencji:
prof. Marek Adamczewski
dr Jacek Friedrich
prof. Małgorzata Omilanowska
hab. Krzysztof Polkowski

Komitet organizacyjny:
dr hab. Maciej Świtała
Marta Kołacz