Konkurs „drewniany stolik kawowy”

Zaprojektuj drewniany stolik kawowy lub element dekoracyjny wnętrza i wygraj 2500 złotych! Twój projekt zostanie wprowadzony do produkcji!

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie oryginalnego dzieła drewnianego z przetworzonych elementów stolarskich oraz nadanie temu dziełu nowej formy i funkcji w ramach następujących kategorii:
a. Kategoria I: Stolik kawowy – przedmiot o trwałych właściwościach, wykonany z drewna litego, o wysokości nie przekraczającej rozmiaru 60 centymetrów;
b. Kategoria II: Zaprojektowanie akcesoriów mieszkaniowych z litego drewna o małej formie, jak galanteria czy elementy dekoracyjne.

Dzieło zgłoszone do konkursu powinno:
Być wykonane z drewna litego; dopuszcza się także komponenty wykonane z innych materiałów niż lite drewno, takich jak metal, szkło, korek i innych.
Zawierać przynajmniej jeden element z listy półproduktów załączonej do Regulaminu (Załączniki nr 5a, 5b, 6). Uczestnik powinien nadać wyżej wymienionym elementom zupełnie nową formę w celu stworzenia nowego oryginalnego dzieła. Dzieło może zawierać także inne komponenty oprócz tych z Załączników 5a, 5b, 6.

Szczegóły konkursu oraz regulamin dostępny na stronie organizatora: www.stolmach.pl