Wystawa Architektura Przestrzeni Kulturowych

„Wystawa Kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych / Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku”

Serdecznie zapraszamy na wystawę prac studentów Architektury Przestrzeni Kulturowych – nowego kierunku w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku założonego przez wybitnego twórcę i cenionego dydaktyka prof. Andrzeja Pniewskiego. Przedstawione przez nas prace, wykonane przez studentów na różnym etapie ich edukacji, są efektem realizacji nowatorskiego modelu kształcenia opartego na współpracy interdyscyplinarnego i aktywnego zawodowo zespołu specjalistów różnych dyscyplin nauki. Kadrę kierunku tworzą bowiem zarówno artyści, designerzy, architekci, urbaniści, jak i architekci krajobrazu, antropolodzy i socjolodzy. Jesteśmy przekonani, że tylko zachęcając studentów do niestandardowego podejścia do projektowania i podążając tym samym za współczesnymi trendami dotyczącymi kształtowania zróżnicowanych przestrzeni kulturowych, mamy szansę wykształcić projektantów o odpowiedniej wrażliwości i wiedzy dotyczącej otaczającego nas świata.

Niniejsza wystawa jest więc świadectwem nie tylko działań dydaktycznych i twórczych, ale i ciągłych poszukiwań. Do tej pory nasi studenci mierzyli się z wyzwaniami projektowymi zarówno w przestrzeni miejskiej, jak chociażby w Sopocie, Gdańsku i Władysławowie, a także w obrębie obszarów wiejskich oraz parków krajobrazowych. W ramach tych działań, jako kierunek, nawiązaliśmy cenne kontakty i współpracowaliśmy z gminami miast oraz trójmiejskimi organizacjami pozarządowymi, na przykład Miastem Wspólnym i Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej. Jesteśmy otwarci na nowe kontakty i zapraszamy wszystkich Państwa do wzajemnej rozmowy o przestrzeniach kulturowych.

Sopoteka, 4go kwietnia godzina 12.00