Międzywydziałowe warsztaty „Going Upstream”

Akademia Sztuk Pięknych we współpracy ze szwedzką grupą Vastint Poland Sp. z o.o., organizuje Międzywydziałowe warsztaty projektowe pn. „Going upstream – projekt siedziska”.

Celem warsztatów jest stworzenie publicznego miejsca relaksu kanałem na Stępce. Ich finałem będzie konkurs, w wyniku którego zostaną wybrane najlepsze projekty, które zostaną zrealizowane przez Vastint Poland Sp. z o.o.

Nasz wydział reprezentują Pracownia Architektury Pasywnej i Pracownia Projektowania Ergonomicznego

Zakończenie projektu zaplanowano na październik 2018.

Harmonogram warsztatów
Część I – Wykłady wprowadzające – realizowane przez Vastint Poland Sp. z o.o.
30.11.2017 – Historia Riverview, godz. 17.00 (Audytorium)
14.12.2017 – Technologia i design, godz. 17.00 (Baszta)
11.01.2018 – Organizacja biznesu i ekologia. Ogłoszenie konkursu, godz. 17.00 (Baszta)
Część II – Warsztaty projektowe – realizowane przez ASP i Vastint Poland Sp. z o.o.
10.II.2018 (sob.) 12:00 – 14:00 pogadanka – pozycja siedząca, konstytuowanie zespołów (2-3 osobowe) definiowanie problemu projektowego i systemu założeń.
11.II (nd.) 10:00 – 14:00 desktop research, analiza, koncepcje, dyskusja.
17.II (sob.) 10:00 – 14:00 prezentacja koncepcji i wybór jednego wariantu do opracowania, eksperymenty ze stanowiskiem badawczym.
24.II (sob.) 10:00 – 14:00 modele badawcze, eksperymenty ze stanowiskiem badawczym.
25.II (nd.) 10:00 – 14:00 modele badawcze, dokumentacja fotograficzna,
Po warsztatach studenci opracowujemy dokumentację graficzną i przygotowujemy prezentację. Przewidywany czas pracy własnej 8 h.
1.III (czw.) godz. 18:00 – prezentacja ukończonego projektu
(składanie prac konkursowych 5.III (pn.) do godz. 15.00)