Konferencja MHMG

W dniach 21-23 czerwca odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Fortyfikacje pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym. Zarządzanie i ochrona dziedzictwa obronnego”, na której zostały zaprezentowane wyniki prac badawczych przeprowadzonych w ramach Pracowni Architektury Pasywnej ASP (dr hab. Iwony Dzierżko-Bukal, prof. ASP i as. mgr inż. arch. Marka Barańskiego) we współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska i Politechniką Gdańską. Konferencji towarzyszyła wystawa projektu.

„Projekt studialny Centrum Konserwacji MHMG w Twierdzy Wisłoujście” został opracowany przez zespół studentów drugiego stopnia APK:  Joannę Andruszko, Małgorzatę Gaffke, Paulinę Gajak, Martę Grabowy, Agnieszkę Hubeny-Żukowską i Emilią Kujawską.

Celem projektu było zbadanie możliwości i warunków wprowadzenia na terenie Szańca Wschodniego Twierdzy Wisłoujście nowej zabudowy przeznaczonej na Centrum Konserwacji MHMG oraz zbadanie możliwości zaprojektowania ww. zabudowy w parametrach architektury pasywnej.

Studium było konsultowane w zakresie urbanistyki (dr inż. arch. Anna Golędzinowska), inteligentnych technologii (dr inż. Mirosław Włas – kierownik Laboratorium Inteligentnej Energetyki PG i Tomasz Mania – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła), historii i konserwacji zabytków (dr hab. Grzegorz Bukal) oraz architektury krajobrazu (dr arch. kraj. Joanna Rayss).

Następnym etapem projektu będzie przetestowanie studialnych rozwiązań architektonicznych w warunkach tzw. wirtualnej rzeczywistości w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej PG.