Zbigniew Konrad Parandowski

ur. 2.XI.1929 we Lwowie, zm. 3.V.2017 w Warszawie

architekt, pedagog, ilustrator. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w latach 1949-55. Dyplom uzyskał w 1955 r. Ponadto odbył studia, na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, w latach 1954-1955. W 1960 uzyskał stypendium Polish Institute of Arts and Sciences in America – na studia we Francji, w 1970 stypendium Fondazione Giorgio Cini w Wenecji. W latach 1961, 67-68, 70-71, 74 odbył staż zawodowy we Francji. W PWSSP w Gdańsku pracował od 1976 r. na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa do roku akademickiego 2002/2003. Od 1978/79- 2002 r kierował Katedrą Projektowania Architektury, Prowadził I Pracownię Projektowania Wnętrz, od 1981 prowadził IV, a od 1983 III Pracownię Projektowania Wnętrz. Tytuł docenta uzyskał w 1984 r. od roku 1989 był profesorem nadzwyczajnym, a w 1994r uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.
Profesor wykształcił liczne grono architektów pedagogów, którzy poszli w jego ślady projektując i ucząc, był to nieżyjący prof. Hubert Smużyński, a także: prof. Krystyna Brandowska, dr Grażyna Kilarska, dr hab. Beata Szymańska, dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz, którzy byli jego asystentami, a także architekci zatrudnieni w innych pracowniach: dr Arkadiusz Staniszewski, dr hab. Maciej Świtała, Marek Brzeziński, Grzegorz Ronczewski.

Wystawy zbiorowe
– Warszawa, SARP – Przegląd Architektoniczny
– 1978 Wystawa architektury Polskiej, Belgrad

Projekty i realizacje
Kilkadziesiąt konkursów architektonicznych i urbanistycznych polskich i międzynarodowych – otrzymał ogółem 30 nagród i wyróżnień w konkursach m.in. na projekty:
– Pałac młodzieży w Białymstoku
– planetarium i obserwatorium astronomiczne w Warszawie
– szpital typowy
– kina typowe
– centrum radiowe w Warszawie
– typowa zagroda wiejska
– typowy pawilon gastronomiczny
– kościół na Bielanach w Warszawie
– zagospodarowanie dzielnic „Podzamcze” i „ Rusałka” oraz teatru w Lublinie
– hotel „ Orbis” w Zakopanem
– hale sportowe w Gdańsku i Bydgoszczy
– muzeum Panoramy Racławickiej we Wrocławiu
– budynek sądu najwyższego w Warszawie
– konsulatu generalnego PRL Paryżu- hotel na Placu Zwycięstwa w Warszawie

Projekty:
– Teatr Ziemi Mazowieckiej
– zespół ośrodków wypoczynkowych nad jeziorem Zegrzyńskim
– wieżowiec „ Mostostalu” w Warszawie
– kościół w Łęcznej
– szereg obiektów na terenie Francji

Realizacje:
Wyższa Szkoła Inżynieryjna w Zielonej Górze
PKO, PZU, BI, Dom Technika (NOT) w Płocku
Magazyn i wzorcownia „ Unitry” w Warszawie

Projekty i realizacje wykonane w pracowniach za granicą:
Plan osiedla la Bocca w Cannes
Proj. Realiz. Maison de la retraite w Cannes
Proj. Maison de la retraite w CannesProj. dworca drogowego w Cannes
Koncepcja zagospodarowania zatoki Anse St. Roch w Antibes
Proj. Realiz. Budynków technicznych portu w Antibes
Projekty poza pracą w pracowniach:
Proj. Dyrekcji Regionalnej Ceł w Amiens
Proj. 10 domów w osiedlu wczasowym w Plitvine /Jug.?
Proj. Zespołu hotelowego w St. Tropez, Club House de St. Tropez

Realizacje z zakresu wystawiennictwa:
Stoisko PIM na „ Wystawie X- lecia” w Lublinie
Pawilon przemysłu lekkiego na Targach w Poznaniu
Wystawa „ Centre Pompidou” w Warszawie.

Praca zawodowa:
Praca w biurach projektowych i pracowniach architektoniczno-urbanistycznych w latach 1956-1975
Z.O.R
D.B.O.R. Warszawa-Północ-prac. arch.
S.P.B. Warszawa- prac. Arch.
Spółdzielnia pracy arch. „ Obrys”
Samodzielna prac. Arch. „Blok”
W.B.P. Warszawa
Miastoprojekt Kraków
„ Mostostal” WarszawaB.P.R.W

Praca w biurach projektowych i pracowniach architektoniczno-urbanistycznych za granicą w latach 1961, 67/68, 70/71
arch. G.Popescu , Paryż
arch. Guillaume Gillet, Paryż
arch. Philippe Mondineu, Paryż

Nagrody:
1975 Ministra Budownictwa
1980 MKiS III stopnia
1982 MKiS II stopnia
1987 wyróżnienie PAW
1993 Nagroda Rektora I stopnia Państwowej Wyższej szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku
1995 Nagroda indywidualna MKiS
1996 Srebrny Krzyż Zasług
1998 Nagroda Rektora I stopnia

Podróże:
Krajoznawcze lub w celu odbycia stażu zawodowego: Szwecja, Norwegia, Dania, Francja, Włochy, Niemcy, Austria, Czechosłowacja, Rumunia, Węgry, Bułgaria, Jugosławia, Grecja, Turcja, kraje Benelux, Anglia, Egipt.

Publikacja:
„Grecja” (album fotograficzny) wyd. Sport i Turystyka 1962
„Rzym” wyd. Sport i Turystyka, 1969

Źródła:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 1945-2005. Tradycja i współczesność, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2005, ISBN 83-88669-91-5
Materiały archiwalne do monografii szkoły (nieopublikowane)
Archiwum ASP w Gdańsku

Oprac. Anna Zelmańska-Lipnicka