Adam Haupt

Urodzony w Krakowie w 1920 zmarł w 2006. Zajmował się architekturą, architekturą okrętów, architekturą wnętrz, pomników, malarstwem. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej, a następnie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, studiował również na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie – wojna przerwała naukę.

Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej uzyskał w 1946 roku. Profesor, w gdańskiej PWSSP był zatrudniony od roku 1947 do 1998. Przez długie lata kierował pracowniami: Projektowania Okrętów i Form Przemysłowych oraz Podstaw Projektowania Wzornictwa Przemysłowego.

W latach 1954-1956, 1961-1962 i 1968-1971 był dziekanem Wydziału Architektury. W latach 1952-1954, 1981-1984 i 1984-1987 był prorektorem PWSSP, od roku 1962 do 1965 jej rektorem. Autor cmentarza Żołnierzy Francuskich w Gdańsku, współautor pomnika Pamięci Ofiar Obozu Zagłady w Treblince, pomnika Bohaterów Westerplatte. Wykonał wiele projektów z zakresu architektury, architektury okrętów i wzornictwa przemysłowego.