Andrzej Pniewski

Po upływie roku od ukończenia studiów w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku Andrzej Pniewski został zatrudniony w listopadzie 1973 roku na stanowisku asystenta w pracowni profesora Ryszarda Semki. W ciągu 45 lat pracy na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa uzyskał wszystkie stopnie i tytuły naukowe. Profesor zwyczajny, Andrzej Pniewski, jest promotorem ponad stu dyplomowych opracowań magisterskich oraz 50 licencjackich z dziedziny sztuki użytkowej. W jego dorobku artystycznym znajdują się liczne projekty architektoniczne, wnętrzarskie i wystawiennicze. Jest współautorem opracowań konkursowych w wielu dziedzinach twórczych a także uczestnikiem gremiów oceniających kunszt artystyczny.

W latach 2005-2008 pełnił obowiązki dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Profesor Andrzej Pniewski jest inicjatorem powstania kierunku Architektury Przestrzeni Kulturowych na Wydziale AWiW. Wielokrotnie był nagradzany przez kolejnych rektorów za zaangażowanie w działalności dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz Wydziału i Uczelni. Jest laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska. W 2013 roku otrzymał Złotą Odznakę „Zasłużonego dla Kultury Polskiej”.