Tomasz Zmyślony

Sprowadzenie przestrzeni do roli towaru, uzależnienie jej od zasad rynkowych oraz życie w zmiennym świecie postulującym ciągłe i szybkie zmiany, naznaczonym brakiem trwałych wartości, budzi we mnie pragnienie przeciwstawienia się tej sytuacji. Jako twórca / projektant swoją uwagę kieruję obecnie w stronę architektury opartej na lokalnych tradycjach oraz nisko przetworzonych materiałach, czyli architektury społecznie dostępnej.

Urodzony w 1969 roku w Elblągu. Absolwent Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku; dyplom w pracowni profesora Zbigniewa Parandowskiego (1997). W latach 2005–2012 asystent w Pracowni Wystawiennictwa profesora Huberta Smużyńskiego następnie do 2015 w Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz profesora Tadeusza Pietrzkiewicza. Aktualnie jako wykładowca prowadzi zajęcia z zakresu kompozycji, detalu i modelowania w procesie projektowym. W ramach indywidualnej praktyki zawodowej jest autorem wielu zrealizowanych projektów z zakresu architektury i wnętrz oraz wystawiennictwa i detalu.

Kontakt: tomasz.zmyslony@asp.gda.pl