Anna Wejkowska-Lipska

Poprzez działania artystyczne konfrontuję własną postawę – rolę projektanta, architekta względem emocji i doświadczania w kontekście zastanej przestrzeni. W indywidualny proces projektowy wprowadzam odnajdywanie aspektów niewizualnego komunikatu w przestrzeni. Główne kryterium mojej pracy zawodowej to odnajdywanie emocji i nowych doświadczeń oraz wprowadzanie ich kategorii nie tylko, aby stały się pojęciem w analizowaniu przestrzeni, ale pewną faktycznością, sposobem na ich zaistnienie.

Urodzona w 1985 roku. Absolwenta ASP w Gdańsku, dyplom (2010) związany z osobami niepełnosprawnymi. Pracuje na stanowisku asystenta w Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz ASP. Doktorat (2013) dotyczył zagadnień projektowych związanych z doświadczaniem przestrzeni architektonicznej mierzonej w skali poprzez zmysł propriocepcji, przy eliminacji zmysłu wzroku jako podstawowego narzędzia poznawania świata. W 2012 roku pełniła rolę tutora na Międzynarodowych Warsztatach Projektowych MEDS w Ljubljanie o tematyce Sensability oraz w Lizbonie (2013) o tematyce Reaction. Podczas warsztatów zrealizowane zostały projekty w formie instalacji architektonicznych, których była inicjatorką oraz autorką. Czynnie uczestniczy w projektach oraz sesjach naukowych związanych tematycznie z percepcją, a także w warsztatach oraz konferencjach dotyczących przestrzeni architektonicznej dla niewidomych i słabowidzących.

Kontakt: anna.wejkowska-lipska@asp.gda.pl