Maciej Świtała

Projektując, staram się nie odciskać własnego piętna w przestrzeni – bliżej mi do tradycji architektury jako rzemiosła. Bardzo cenię sobie słowa profesora Zbigniewa Parandowskiego o dobieraniu stosownych i adekwatnych względem problemu rozwiązań projektowych.

Urodzony w 1967 roku w Bydgoszczy. Absolwent Wydziału Architektury i Wzornictwa PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku; dyplom w pracowni profesora Zbigniewa Parandowskiego (1991). Obecnie adiunkt w macierzystej uczelni. Projektant wnętrz, wystaw oraz obiektów przemysłowych, prowadzi pracownię projektową w Bydgoszczy. W latach 2005–2007 asystent w pracowni profesora Huberta Smużyńskiego. Od 2001 roku współpracuje z profesorem Mariuszem Białeckim przy projektach rzeźbiarskich i wystroju wnętrz sakralnych. Obecnie Prodziekan ds. studenckich Wydziału Architektury i Wzornictwa.

Kontakt: maciej.switala@asp.gda.pl