Arkadiusz Staniszewski

Projektowanie architektoniczne jest dla mnie obszarem, w którym kształtowanie formy łączy się z poszukiwaniami najlepszych odpowiedzi na potrzeby ludzi. Ważna dla mnie jest również historia. Interesuje mnie przestrzeń i rozwiązania projektowe adekwatne do zaistniałych, konkretnych sytuacji. Każda z nich wymaga odrębnych decyzji przestrzennych. Zmienność sytuacji powoduje konieczność nowych rozwiązań projektowych – ciągle mnie to fascynuje.

Urodzony w 1962 roku. Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku (1989). Od 1990 roku pracował na kierunku Architektury Wnętrz w Pracowni Mebla, a obecnie na kierunku Projektowania w Krajobrazie Kulturowym w Pracowni Detalu Architektonicznego; doktor. Obok działań projektowych zajmuje się inwentaryzacją i badaniami związanymi z gotyckim kościołem św. Piotra i Pawła w Gdańsku. W bieżącym roku opublikował album Fara gdańskiego przedmieścia, będący obszerną ikonograficzną monografią obiektu i zwięzłym streszczeniem własnych, dotychczasowych badań.

Kontakt: arkadiusz.staniszewski@asp.gda.pl