Tadeusz Pietrzkiewicz

Świadoma twórczości to umiejętność stawianie sobie pytań. Pytaniom tym należy dać wybrzmieć (to już sztuka)… Nie należy się spieszyć z odpowiedzią, co nie oznacza opieszałości w tworzeniu. WAŻNE PYTANIA: o indywidualizm twórczy, o sens tworzenia ideału przestrzeni (utopio wróć?), o ryzyko projektowe, czyli o eksperyment twórczy, o granicę przyzwolenia na schemat w architekturze, o dystans pomiędzy sacrum a profanum, o obecność sacrum we współczesnej przestrzeni, o sens – cel projektowania…

Urodzony w 1963 roku. Absolwent ASP w Gdańsku, dyplom w 1997 roku. Doktor habilitowany. W latach 1998–2012 asystent w Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz profesora Zbigniewa Parandowskiego, następnie dr hab. Beaty Szymańskiej. Od 2012 roku prowadzi III Pracownię Projektowania Architektury Wnętrz. W latach 2012-2016 Prodziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa. Obecnie Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa. Twórca autorskiej koncepcji: do-wobrażenia twórczego miejsca i przestrzeni. W dorobku ma publikację: Moja mała mitologia architektury. Teoria kształtowania przestrzeni z do-wyobrażeniam twórczym w tle. Antytraktat. Jest autorem wielu zrealizowanych projektów, takich jak hotele, wnętrza obiektów zabytkowych, domy i apartamenty, kościoły, sale koncertowe, założenia pomnikowe oraz wystawy dzieł sztuki.

Kontakt: tadeusz.pietrzkiewicz@asp.gda.pl