Jacek Miler

„Całość jest czymś więcej niż sumą części” – tak twierdził Arystoteles i tak brzmi motto Pracowni Komunikacji Wizualnej.

Urodzony w 1953 roku. Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom w 1978 pod kierunkiem profesora Witolda Janowskiego. W 1980 roku rozpoczął pracę jako asystent profesora Adama Haupta w macierzystej uczelni, obecnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest kierownikiem Pracowni Komunikacji Wizualnej (II st.) oraz kierownikiem Pracowni Projektowania Graficznego (I st.) na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Zajmuje się projektowaniem w zakresie grafiki prasowej, wydawniczej, ilustracji, opakowań oraz elementów i systemów identyfikacji wizualnej (CI).

Kontakt: jacek.miler@asp.gda.pl