Piotr Mikołajczak

Interesuję się życiem rzeczy wśród ludzi oraz prowincjonalnymi podróżami.

Urodzony w 1973 r. Absolwent Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Od 2001 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Pracowni Podstaw i Metodyki Projektowania na tymże Wydziale. Doktor; Prodziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa w latach 2012–2016. Od ukończenia studiów czynny zawodowo projektant, autor kilkudziesięciu wdrożonych projektów z zakresu wzornictwa oraz wystawiennictwa. Koordynator i współorganizator Ogólnopolskich Nadmorskich Spotkań Wzornictwa Młody człowiek i morze – warsztatów projektowych dla studentów pierwszego roku wzornictwa. Felietonista kwartalnika projektowego „2+3D”.

Kontakt: piotr.mikolajczak@asp.gda.pl