Marek Jóźwicki

Każde miejsce jest określane poprzez charakterystyczne dla niego cechy. Szczegóły krajobrazu, warunki lokalizacji, przeznaczenie, tradycja – a nawet występujące w okolicy surowce, decydują o szczegółach budynków i mają wpływ na ich rozmieszczenie. Składają się na ich charakter i wzajemne relacje, akcentując cechy reprezentacyjne lub utylitarne. Podobnie wnętrza i wypełniające je elementy wyposażenia, tworzą sieć powiązań, realizujących powierzone im funkcje, dopasowane do potrzeb osób, które z nich korzystają. Nowe zawsze powstaje w zastanym kontekście.

Urodzony w 1956 roku. Absolwent ASP w Gdańsku, dyplom pod kierunkiem profesora Bolesława Petryckiego (1984). Od 1985 roku pracownik Wydziału Architektury i Wzornictwa. Ponad dwadzieścia lat współpracował z profesorem Edmundem Homą w ramach prowadzonej przez niego pracowni. Doktor habilitowany. W latach 2008–2012 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa, obecnie jest kierownikiem Katedry Wzornictwa Przemysłowego i Pracowni Projektowania Mebla Seryjnego. Pracował jako konstruktor w Fabryce Mebli Okrętowych FAMOS w Starogardzie Gdańskim. Współpracę z fabrykami mebli kontynuuje w programach badawczych. Od 1997 roku członek założyciel (obecnie członek Zarządu) CTT w Gdańsku, a od 2014 roku SPFP. Zajmuje się projektowaniem wnętrz, mebli i wzornictwem.

Kontakt: marek.jozwicki@asp.gda.pl