Marta Hryc

Uważam, że dobry projekt to taki, w którym mamy do czynienia z synergią formy i funkcji, a nieustanna obserwacja procesów socjo-kulturowych – jako odpowiedzialnych za zmiany społecznych preferencji względem obiektów materialnych – jest warunkiem koniecznym dla projektowania. Styling rozumiem jako kontrolowanie całościowego, wielozmysłowego wrażenia wywoływanego przez przedmiot.

Doktor sztuki o specjalności sztuk projektowych. Związana z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie od 2014 prowadzi zajęcia w zakresie stylistyki formy i prototypowania. Interesuje się twórczym wykorzystaniem technologii cyfrowego wspomagania projektowania i technologii addytywnych. Zawodowo zajmuje się projektowaniem biżuterii. Tematyka jej projektów oscyluje wokół społeczno-ekonomicznego kontekstu funkcjonowania biżuterii. Do najważniejszych realizacji należą obiekty powstałe podczas stażu naukowo-badawczego w ramach projektu „Biżuteria jako instrument portretujący społeczeństwo” oraz wchodzące w skład pracy doktorskiej pt.: „NIE-ZWYKŁOŚĆ. Socjo-kulturowe konsekwencje działań projektowych na tle konfliktu między poszanowaniem praw własności a prawem do współdzielenia zasobów”. Ma na koncie udział w licznych międzynarodowych wystawach i konkursach. W 2015 otrzymała „Srebrną Ostrogę” – nagrodę za twórczą odwagę i bezkompromisowość w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej BUNT/REVOLT. Od 2013 współpracuje z wiodącym producentem biżuterii, dla którego opracowuje wdrożenia wzorów do produkcji seryjnej.

Kontakt: marta.hryc@asp.gda.pl