Iwona Dzierżko-Bukal

Moje prace projektowe wymagają racjonalizmu, podejmowania wnikliwych studiów przedmiotu oraz rozwiązywania problemów technicznych, funkcjonalnych i estetycznych. Ważne jest rozumienie różnic, jakie występują między artystyczną (intuicyjną) a techniczną (pragmatyczną) percepcją rzeczywistości. Interesuje mnie problematyka współczesnego funkcjonowania wnętrz historycznych, gdzie widać inspiracje dawnym wzornictwem, ale też rozwiązania całkowicie współczesne. Z doświadczeń z zakresu architektury krajobrazu wynikły formy terenowe, stojące na pograniczu architektury i rzeźby.

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Architektury i Wzornictwa PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG i uzyskała tytuł Certified Research @ Development Project Management Associate IPMA. Doktor habilitowany, profesor na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Prowadzi Pracownię Architektury Pasywnej. Architekt IARP, w ramach samodzielnej praktyki projektowej wykonuje projekty architektoniczne, wnętrz i mebli, wystawiennicze, z zakresu architektury krajobrazu oraz obiekty wzornictwa przemysłowego.

Kontakt: iwona.dzierzko-bukal@asp.gda.pl