Podstawy Architektury Pasywnej

Prowadzący: dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal
asystent: mgr. Marcin Kasprowicz

Pracownia Architektury Pasywnej powstała w 2016 roku na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku, na kierunku Architektury Przestrzeni Kulturowych.
Pracownia ta zajmuje się szerokim spektrum zagadnień związanych z przestrzeniami publicznymi (otwartymi i kubaturowymi), zwłaszcza w kontekście wartości dziedzictwa kulturowego. Przy projektowaniu dążymy do pełnego wpisania projektowanych obiektów w otoczenie, obejmującego nie tylko jego formę i estetykę, ale też warunki funkcjonowania – czyli kształtowanie architektury wysoko energooszczędnej, czerpiącej energię głównie z naturalnych warunków miejsca, w którym powstaje. Z tego powodu, szczególnie interesuje nas architektura pasywna, jako nowoczesny nurt w architekturze, zmierzający do maksymalnego zharmonizowania wszystkich aspektów istnienia budynku ze środowiskiem naturalnym.

Naszym celem jest projektowanie obejmujące problemy od skali urbanistycznej, po projekty obiektów indywidualnych, wnętrz i detali. Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie o prawidłowym kształtowaniu procesu projektowego we wszystkich jego fazach – od założeń ideowych, projektów koncepcyjnych, poprzez dokumentację techniczną, do realizacji indywidualnego dzieła.