Pracownia Projektowania Graficznego

Prowadzący: dr hab. Jacek Miler
Asystent: dr Maciej Dojlitko

Projektowanie graficzne jest ważnym elementem w procesie kształcenia na Kierunku Wzornictwa. Zajęcia w pracowni Projektowania Graficznego mają na celu kształtowanie świadomości plastycznej, rozwijanie kreatywnego myślenia, poznanie różnorodnych możliwości warsztatu, środków wyrazu i ich doboru
w zależności od celów komunikatu graficznego.

Dwusemestralny proces kształcenia jest prowadzony w formie krótkich wykładów i ćwiczeń. Szczególny nacisk skierowany jest na zagadnienia związane z problematyką typograficzną oraz jej zastosowanie w różnych mediach i materiałach. Stałe wzbogacanie sposobów wyrażania, artykulacji plastycznej, osiągane jest przez wzrastający stopień trudności zadań i ćwiczeń.