Formy i Struktury Rzeźbiarskie

Prowadzący: dr hab. Marta Branicka

Pracownia realizuje różnorodne zadania rzeźbiarskie wyselekcjonowane pod kątem kształcenia kierunkowego: a zatem wrażeniowe, ale przede wszystkim świadome, określanie formy, wariantowanie rozwiązań oraz umiejętność zobaczenia w otaczającej nas rzeczywistości budulca i inspiracji w ścisłym związku formy, technologii i materiału.

Efektem są niebanalne obiekty, a ich powstanie poprzedzają poszukiwania i eksperymenty , analiza i wariantowanie. I choć zadania są realizowane od tradycyjnego , starannego, modelunku po generowane komputerowo przestrzenne wydruki , to nie technologia jest przedmiotem nauki, a geneza formy , określanie jej cech i związków z budulcem i sposobem kształtowania.