Architektura Pasywna

Prowadzący: dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal
asystent: mgr Marcin Kasprowicz

Pracownia Architektury Pasywnej powstała w 2016 roku na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku, na kierunku Architektury Przestrzeni Kulturowych.
Pracownia ta zajmuje się szerokim spektrum zagadnień związanych z przestrzeniami publicznymi (otwartymi i kubaturowymi), zwłaszcza w kontekście wartości dziedzictwa kulturowego. Przy projektowaniu dążymy do pełnego wpisania projektowanych obiektów w otoczenie, obejmującego nie tylko jego formę i estetykę, ale też warunki funkcjonowania – czyli kształtowanie architektury wysoko energooszczędnej, czerpiącej energię głównie z naturalnych warunków miejsca, w którym powstaje. Z tego powodu, szczególnie interesuje nas architektura pasywna, jako nowoczesny nurt w architekturze, zmierzający do maksymalnego zharmonizowania wszystkich aspektów istnienia budynku ze środowiskiem naturalnym.

Naszym celem jest projektowanie obejmujące problemy od skali urbanistycznej, po projekty obiektów indywidualnych, wnętrz i detali. Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie o prawidłowym kształtowaniu procesu projektowego we wszystkich jego fazach – od założeń ideowych, projektów koncepcyjnych, poprzez dokumentację techniczną, do realizacji indywidualnego dzieła.

Przy wyborze zadań kursowych, szczególną wagę przywiązujemy do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, działającymi dla szeroko rozumianego pożytku publicznego, aby przygotowywane projekty powstawały w oparciu o rzeczywiste potrzeby i mogły być realizowane w trybie dialogu z potencjalnym inwestorem.
Podejmowane przez nas projekty badawcze również mają charakter współpracy kilku stron na rzecz rozwiązywania problemów tzw. trudnych miejsc do projektowania (obciążonych wieloma skomplikowanymi uwarunkowaniami) oraz badania możliwości realizowania architektury pasywnej w Polsce.

Profil pracowni na Facebooku