Pracownia Komunikacji Wizualnej

Prowadzący: dr hab. Jacek Miler
Asystent: dr Maciej Dojlitko

Pracownia Komunikacji Wizualnej oferuje studentom poznanie podstawowych narzędzi w zakresie całościowej identyfikacji, zagadnień typograficznych, animacji, projektowania opakowań, form wzorniczych ściśle związanych z promocją produktu, orientacją przestrzenną i zagadnieniami architektonicznymi.

Prowadzi zadania w oparciu o współpracę z podmiotami zewnętrznymi takimi jak np.: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańskie ZOO, Urząd Marszałkowski, Instytucje Finansowe, agencje reklamowe. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji tego rodzaju tematów dają studentom poczucie zmierzenia się z realnym problemem projektowym, szukaniem odpowiedzi na potrzeby rzeczywistego klienta.

Realizacje poszczególnych tematów stanowią istotny element budujący portfolio przyszłych projektantów, projekty niejednokrotnie są wprowadzane do realizacji.