Pracownia Projektowania Mebla Seryjnego

Prowadzący: dr hab. Marek Jóźwicki
Asystent: dr Anna Wachowicz

W Pracowni Mebla Seryjnego studiujemy zagadnienia meblarskie związane z produkcją przemysłową, ale i zagadnienia prowadzące do rozwiązań unikatowych. Wypracowane kontakty z lokalnymi producentami mebli, dają nam możliwość praktycznego weryfikowania rozwiązań studyjnych oraz pozwalają zrozumieć sens tworzonej dokumentacji projektowej: rysunkowej i modelowej, jako formy porozumiewania się z odbiorcą — wykonawcą i użytkownikiem.

Skupiamy uwagę na pojęciu użyteczności jako motoru dla innowacji; studia ergonomiczne i analizy antropometryczne, spotkania antropologiczne i socjologiczne obserwacje wykorzystujemy do interpretacji istoty mebla. Projektowanie rozumiemy jako umiejętność znajdowania współzależności formy i funkcji, struktury i konstrukcji, technologii i ekonomii z pełną akceptacją dla eksperymentu. Uczymy swobodnego artykułowania koncepcji, zamiarów projektowych i posługiwania się językiem przekazu projektowego. Przygotowujemy studentów do samodzielnej pracy projektowej a poprzez udział w wystawach i targach pozycjonujemy ich dokonania.

Pracownia czerpie z doświadczeń dydaktycznych prof. Edmunda Homy — projektanta mebli i wieloletniego Profesora Wydziału Architektury i Wzornictwa.

Profil pracowni na Facebooku