Pracownia Podstaw i Metodyki Projektowania

Prowadzący: dr hab. Piotr Mikołajczak
Asystent: mgr Mirosław Rekowski
Asystent: mgr Adrian Leszczuk

To Pracownia od której rozpoczyna się przygoda studiowania „na wzornictwie”. W ramach kursu studenci poznają, analizują i ćwiczą kolejne etapy procesu projektowego. Poznając zagadnienia związane z projektowaniem, zgłębiają jego język i uczą się precyzyjnego opisu podejmowanych działań.

Celem kursu jest wykształcenie u studentów zdolności do samodzielnej, krytycznej oraz kreatywnej pracy nad definiowaniem i rozwiązywaniem problemów projektowych.

Lubimy zadawać dużo pytań i wspólnie ze studentami szukamy odpowiedzi. Definiujemy elementarne pojęcia, które towarzyszą ciągle projektantowi i zastanawiamy się na nowo nad ich sensem. Czytamy książki, oglądamy filmy i rozmawiamy o nich. Kulturę, również tę materialną traktujemy jako ważne narzędzie poszerzające poznawanie świata i ludzi. Doceniamy naturę jako źródło wiedzy i inspiracji, podglądamy ją i staramy się rozumieć. Uczymy się patrzeć i zauważać, analizować i wyciągać wnioski, komentować i krytykować rzeczywistość.

Oprócz tego, ćwiczymy praktyczny warsztat projektanta i związane z nim działania, takie jak metody poszukiwania oryginalnych pomysłów, wypowiedzi publiczne, modelowanie, rysunek, fotografia, prezentacje graficzne i wiele innych.

Od kilkunastu lat pracownia organizuje Ogólnopolskie Nadmorskie Spotkania Wzornictwa „Młody człowiek i morze”. Jest to nadmorski plener projektowy dla studentów 1 roku wzornictwa ze wszystkich Akademii Sztuk Pięknych w Polsce.

Program pracowni uzupełniony jest zajęciami poszerzającymi narzędzia warsztatu projektanta:

Formy rzeźbiarskie | dr Marta Hryc
Fotografa | mgr Dariusz Dyr
Modelowanie | mgr Adrian Leszczuk
Naukowe podstawy projektowania | mgr inż. Wojciech Charkin
Podstawy komputerowego wspomagania projektowania | mgr Patrycja Kruk
Techniki prezentacji | mgr Paweł Grajkowski
Wiedza o kompozycji i kolorze | mgr Monika Jenowein-Patyczek