Podstawy Projektowania Architektury

Prowadzący: dr hab. Maciej Świtała
Asystent: mgr Marta Koniczuk

Profil Pracowni Podstaw Projektowania Architektury skupia się na źródle, swoistym początku wszelkich działań projektowych. Celem pracowni jest wypracowanie szeregu umiejętności, z których naczelną jest potrzeba obserwacji i badania otaczającej rzeczywistości. Na serii zadań prowadzonych w pracowni staramy się rozwijać uważność, wnikliwości i zdolność posługiwania się językiem plastycznym.
Zajęcia kładą nacisk na twórcze przeżywanie drogi projektowej. Studenci analizują  zasady natury oraz porządek zjawisk. Uczą się dostrzegać właściwości przestrzeni takie jak rytmy, kierunki, proporcje, charakter.

Istotą procesu kształcenia w pracowni są projekty przestrzeni o różnych nastrojach, walorach kompozycyjnych, bazujące na pojęciu skali człowieka. Wypowiedzi plastyczne analizują czynnik czasu, mający swój wyraz w przestrzeni będącej procesem, pracującej wspólnie ze światłem oraz poddawanej zjawiskom starzenia się. Badane są właściwości materiału, koloru, faktury, relacji brył i płaszczyzn, a także związek wnętrza i otoczenia. Wprowadzane zostają pojęcia niezbędne do opisania przestrzeni (punkt, linia, płaszczyzna, bryła), kompozycja, światło dzienne, a w dalszej kolejności techniki opisu tychże (rzut, przekrój, widok, perspektywa, aksonometria, skala, szkice makietowe, zapis fotograficzny). Wprowadzane są pojęcia konstrukcji, ergonomii, funkcji.

Warsztat studenta stopniowo wzbogaca się o kolejne elementarne umiejętności budowania przestrzeni, a słowo stopniowo przekłada się na język form. W toku prac nad zadaniami, studenci nabywają umiejętność selektywnego wybierania rozwiązań i syntetycznego wyrażania myśli.

Trafna forma jest istotą projektowania. Wypowiedź plastyczna jest tym celniejsza im przejrzyściej daje się zinterpretować.