Struktura Wydziału

Studia stacjonarne I stopnia

Architektura wnętrz

Podstawy Projektowania Architektury >>więcej
Pracownia Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz I  >> więcej
Pracownia Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz II >>więcej
Pracownia Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz III >>więcej
Pracownia Podstaw Projektowania Mebla >>więcej
Pracownia Podstaw Projektowania Scenografii: >>więcej  
Pracownia Podstaw Projektowania Wnętrz Miejskich >>więcej

Wzornictwo

Katedra Podstaw i Metodyki Projektowania
Pracownia Podstaw i Metodyki Projektowania>>więcej
Katedra Wzornictwa >>więcej
Pracownia Wzornictwa 1 >>więcej
Podstawy Architektury Okrętów >>więcej
Pracownia Wzornictwa 4 >>więcej
Pracownia Wzornictwa 6 >>więcej
Katedra projektowania produktu i usług>>więcej
Pracownia Wzornictwa 2 >>więcej
Pracownia Wzornictwa 5 >>więcej
Pracownia Projektowania Graficznego >>więcej

Architektura Przestrzeni Kulturowych

Podstawy Architektury Struktur Krajobrazowych >>więcej
Podstawy Architektury Pasywnej >>więcej 
Podstawy Wystawiennictwa i Scenografii Plenerowej >>więcej
Struktury Przestrzenne
Formy Małej Architektury w Przestrzeni Miejskiej
Podstawy Detalu Architektonicznego i Mebla,  Podstawy Projektowania Mebla >> więcej
Podstawy Projektowania w Krajobrazie Kulturowym
Kompozycja >> więcej
Formy i Struktury Rzeźbiarskie >> więcej
Antropologia Miast Europejskich, Antropologia Miejsca

Międzykierunkowy Zakład Technik Projektowania

Studia stacjonarne II stopnia

Architektura wnętrz

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz I >> więcej
Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz II >>więcej
Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz III >>więcej
Pracownia Projektowania Mebla >>więcej
Pracownia Projektowania Scenografii: >>więcej  
Pracownia Projektowania Wnętrz Miejskich >>więcej

Wzornictwo

Katedra Wzornictwa >>więcej
Pracownia Projektowania Produktu Przemysłowego >>więcej
Pracownia Projektowania Architektury Okrętów >>więcej
Pracownia Projektowania Mebla Seryjnego >>więcej
Pracownia Projektowania Ergonomicznego >>więcej
Katedra projektowania produktu i usług >>więcej
Pracownia Designu Eksperymentalnego >>więcej
Pracownia Projektowania Produktu >>więcej
Pracownia Komunikacji Wizualnej >>więcej

Architektura Przestrzeni Kulturowych

Architektura Struktur Krajobrazowych
Architektura Pasywna  >> więcej
Wystawiennictwo i Scenografia Plenerowa >> więcej
Mebel – Sprzęt >> więcej
Projektowanie Detalu Architektonicznego
Formy Rzeźbiarsko-Architektoniczne >> więcej
Miasto i Architektura: Projektowanie Miejsc, Laboratorium Antropologiczne >>więcej

Międzykierunkowy Zakład Technik Projektowania