Historia wydziału

Początki wydziału można odnaleźć w czwartym roku funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, w którą przekształcił się Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych w Gdańsku (z siedzibą w Sopocie) już w grudniu 1945 roku. W 1947 roku powstał Wydział Malarstwa i Architektury.

W 1949 – ukonstytuował się samodzielny Wydział Architektury Wnętrz, przez pięć lat – do roku 1956 – funkcjonujący jako Wydział Architektury Wnętrz i Studium Rzeźby. W roku 1971 Wydział Architektury Wnętrz znów się przekształcił – w Wydział Projektowania Plastycznego, a po kolejnych siedmiu latach w Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. Dwadzieścia dziewięć lat temu stał się Wydziałem Architektury i Wzornictwa.

Od początku istnienia Uczelni zagadnienia związane z kształtowaniem przestrzeni i formy były obecne w programie kształcenia. Wystarczy wymienić (tu – w porządku alfabetycznym) nazwy zmieniających się przez 65 lat pracowni i przedmiotów doprecyzowujących treści programowe i skupionych w katedrach: Architektura wnętrz; Architektura wnętrza i projektowanie detalu; Grafika użytkowa i ceramika; Kompozycja płaska i przestrzenna; Kształtowanie przestrzeni; Malarstwo architektoniczne i tkanina dekoracyjna; Podstawy i metodyka: – projektowania, – projektowania architektury, – architektury wnętrz, – projektowania wzornictwa (przemysłowego), Podstawy projektowania: – architektury wnętrz, – wzornictwa (przemysłowego); Podstawy: – rysunku i malarstwa, – rzeźby; Projektowanie: – architektoniczne, – architektury okolicznościowej, – architektury okrętu, – architektury wnętrz, – biżuterii i małych form, – elementu, – form przemysłowych, – mebla, – mebla i detalu, – mebla przemysłowego, – mebla seryjnego, – produktu, – rzeźbiarsko-architektoniczne, – sprzętarstwa, – ubioru, – wnętrz, – wnętrz zabytkowych, – wnętrza i sprzętu, – wnętrz okrętowych i form przemysłowych, – wstępne, – wzornictwa przemysłowego; Projektowanie i prototypowanie; Rysunek i malarstwo; Rzeźba; Wzornictwo (przemysłowe).

Za każdą tą nazwą stoi osobowość, która program pracowni i przedmiotu stworzyła, ukształtowała lub udoskonala. Często uczniowie są spadkobiercami idei swoich mistrzów kontynuując ich dzieło. Idee założycieli nadal są obecne w programach wszystkich wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Niektóre z nich nie zmieniły się wcale, inne stale się modyfikują. Wydział Architektury i Wzornictwa jest multidyscyplinarny, zajęcia teoretyczne z wielu dziedzin wspomagają zdobywanie umiejętności praktycznych. Program zawsze ewoluował i zmienia się do dziś, żeby sprosta nowym wyzwaniom, wpisa się w programy zintegrowanej Europy, by pozwoli młodym ludziom na maksymalne wykorzystanie szansy zdobycia wielkiego kapitału – dobrego, wielostopniowego wykształcenia w unikatowej specjalności.

Wydział to jego studenci i pracownicy. Większość kadry naukowej wydziału stanowią jego absolwenci. To oni definiują program, kształtują postawy, wpływają na przyszłość młodych ludzi. To oni swoim dorobkiem naukowym i projektowym wyznaczają standardy, przekazując studentom swoje doświadczenia artystyczne i zawodowe. Wyspecjalizowane katedry: – Metodyki; Architektury Wnętrz; Wzornictwa i Wystawiennictwa, kierowane przez doświadczonych specjalistów, skupiają wykwalifikowaną kadrę – pracowników naukowo dydaktycznych. Wielu z nich, poprzez swoje realizacje w dziedzinie architektury, architektury wnętrz i wzornictwa wywarło wpływ na codzienność kilku pokoleń. Urbanistyka, architektura, wnętrza, meble, produkty, grafika użytkowa, unikatowe dzieła sztuki, często przyjmujące postać opracowań naukowych, były i są kształtowane przez projektantów utożsamiających się z wydziałem. Ich nazwiska można znaleźć w licznych publikacjach. To pedagodzy, projektanci, eksperci, zasilający skład niejednego jury, często sami wygrywający konkursy, piszący recenzje, wystawiający opinie. Dyplomowani absolwenci kształtują przestrzenne i przedmiotowe otoczenie nas wszystkich. Na wydziale powstało kilkaset dyplomów. Tylko ostatnie dziesięć lat zaowocowało 144 dyplomami magisterskimi na kierunku architektura wnętrz i 100 na kierunku wzornictwo. 47 osób uzyskało już tytuł licencjata w dyscyplinie sztuki projektowe.

Na wydziale studiuje coraz więcej osób. Prowadzone są projekty, które w oparciu o fundusze Unii Europejskiej mają na celu zwiększenie limitu przyjęć na I rok studiów i poszerzenie oferty stypendialnej. Oba kierunki: architektura wnętrz i wzornictwo, cieszą się ogromnym zainteresowaniem kandydatów na studia, co roku ich liczba przekracza wielokrotnie ilość miejsc. Studenci wyjeżdżają na wymiany międzynarodowe, często studiują dwa kierunki, biorą udział w konkursach projektowych, wystawach i innych wydarzeniach uzupełniających ich doświadczenia i będących elementem ich promocji w środowisku projektantów.

Multidyscyplinarny jest także dorobek artystyczny i naukowy wydziału. Dotyczy to zarówno prac semestralnych i dyplomowych jak i zrealizowanych projektów kadry wydziału. Są wśród nich opracowania konkursowe wielu obiektów, w tym wnętrz wystawowych i muzealnych, środki transportu lądowego i wodnego, przedmioty codziennego użytku, wnętrza publiczne i prywatne, nowoczesne i zabytkowe, ogrody i tereny rekreacyjne, założenia urbanistyczne. Tylko niektóre z nich mogły się znaleźć w niniejszej publikacji.