STUDIA 2-GO ST.

Studia 2-go st. (4 sem.) oferują specjalistyczne wykształcenie, nastawione na rozwiązywanie złożonych, wieloaspektowych problemów projektowych, wymagających umiejętności współpracy, jak i przejmowania obowiązków menedżerskich, związanych z zarządzaniem. Ważnym uzupełnieniem edukacji są Warsztaty Projektowe realizowane we współpracy z renomowanymi firmami lub instytucjami, kursy Visiting Professor, prowadzone w języku angielskim oraz zaawansowana teoria, dotycząca marketingowych i socjo-kulturowych aspektów projektowania. Znacząca część programu realizowana jest w formule zespołów badawczych, skoncentrowanych na realizacji rzeczywistych projektów rynkowych lub konceptualnych, w których udział biorą studenci i wykładowcy.  Na dyplom magisterski składa się praca teoretyczna, będąca analitycznym opracowaniem wybranej tematyki i realizacja projektowa wraz z ich publiczną obroną. Wśród wielu dostępnych pracowni oferujemy następujące zakresy tematyczne możliwych specjalności dyplomowych na poszczególnych kierunkach: Architektura Wnętrz: 3 Pracownie Projektowania Architektury Wnętrz, Projektowanie Mebla, Projektowanie Scenografii, Projektowanie Wnętrz Miejskich; Wzornictwo: Projektowanie Produktu, Projektowanie Produktu Autorskiego, Design Eksperymentalny i Projektowanie Biżuterii, Komunikacja Wizualna, Projektowanie Ergonomiczne, Projektowanie Mebla Seryjnego, Projektowanie Okrętów; Projektowanie w Krajobrazie Kulturowym: Projektowanie Struktur Krajobrazowych, Projektowanie Przestrzeni Wielokulturowych i Symbolicznych, Wystawiennictwo, problematyka związana z ochroną tożsamości kulturowej oraz rewitalizacją zabytków. Absolwenci studiów 2-go stopnia są przygotowani do samodzielnej aktywności projektowej na poziomie decyzyjnym oraz podjęcia studiów 3-go stopnia / doktoranckich w zakresie sztuk projektowych.