STUDIA 1-GO ST.

Studia 1-go st. (6 sem.) stanowią kompleksowy pakiet edukacyjny, wspomagający kreatywne predyspozycje studentów, rozwijający ich umiejętności wizualizacji i realizacji koncepcji projektowych, pozwalający zdobyć elementarną wiedzę i umiejętności w zakresie designu lub architektury. Ważnymi przedmiotami są m.in. Metodyka i Podstawy Projektowania, Rysunek Projektowy, Kompozycja, Rzeźba, Fotografia, Modelowanie Przestrzenne oraz rozbudowana oferta przedmiotów teoretycznych, wspomagających ogólnoakademicki profil studiów. W sposób szczególny akcentujemy znaczenie cyfrowych technik prezentacji i komputerowego wspomagania projektowania oraz znajomość współczesnych technologii i materiałów. Studia I-go st. kończą się realizacją dyplomu licencjackiego w jednej z wielu pracowni specjalistycznych wraz z jego publiczną obroną oraz prezentacją profesjonalnego port-folio, dokumentującego autorski dorobek. Obecnie oferujemy studia licencjackie w formule studiów stacjonarnych, na trzech kierunkach: Architektura Wnętrz, Wzornictwo oraz Projektowanie w Krajobrazie Kulturowym. Każdy z kierunków ma swoją kontynuację na studiach magisterskich zapewniając absolwentom możliwość pogłębienia profesjonalnej wiedzy. Absolwenci studiów 1-go stopnia mogą podjąć pracę operacyjną w przemysłach kreatywnych, związanych z projektowaniem przestrzeni, produktu lub systemów użytkowych, są również przygotowani do specjalistycznych studiów 2-go st. w zakresie sztuk projektowych.