DESIGN OZNACZA ZMIANĘ

Design oznacza zmianę, więc my również zmieniamy nasze programy dydaktyczne, przystosowując je do aktualnych i przyszłych potrzeb otoczenia gospodarczego. Na studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa czeka profesjonalna kadra dydaktyczna, doskonale wyposażone pracownie komputerowe, wykładowe i projektowe, laboratoria cyfrowego prototypowania i warsztaty, umożliwiające realizację autorskich projektów w większości tradycyjnych technik manualnych lub artystycznych. W ramach systemu wymiany międzynarodowej studenci kierunków projektowych mogą korzystać z pobytów stypendialnych w jednym z 40 wiodących ośrodków akademickich – w tym tak renomowanych jak Design Academy w Eindhoven lub Politecnico di Milano. Wydział Architektury i Wzornictwa jest także inicjatorem bilateralnej współpracy z Hong Kong Design Institute oraz Central Academy of Fine Arts w Pekinie. W ramach programu współpracy zewnętrznej mamy obecnie podpisanych blisko 100 umów z firmami produkcyjnymi, ośrodkami badawczymi oraz instytucjami samorządowymi, które wspierają nasze działania i oferują studentom udział w specjalistycznych projektach badawczych, warsztatach projektowych, stażach i praktykach zawodowych, stając się często pierwszymi pracodawcami naszych absolwentów.  Staramy się także ułatwiać realizację ambicji artystycznych, prezentując osiągnięcia naszych studentów podczas najważniejszych, ogólnopolskich imprez wystawienniczych, targów designu oraz wystaw i prezentacji eksperymentalnego designu. Sami także inicjujemy i inspirujemy wydarzenia promocyjne, publikujemy naukowe monografie i teksty analityczne, organizujemy sympozja i konferencje, bierzemy udział w międzynarodowych konkursach, zapraszamy wykładowców zagranicznych – ekspertów w wybranych dziedzinach architektury i wzornictwa.

 

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia gwarantuje wysoki poziom oferowanej edukacji, zapewniając jej elitarny charakter i oferując studentom wybór indywidualnych ścieżek kariery zawodowej w zgodzie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami.