Klimatyczne Dzielnice 2020-21

Od października 2020 roku Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni – we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku – realizuje projekt „Klimatyczne Dzielnice 2020-21”, w ramach którego studenci ASP sporządzają studialne projekty architektoniczne i artystyczne w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych w Gdyni.

Celem projektu jest przygotowanie i realizowanie interdyscyplinarnych projektów artystyczno-badawczych i wdrożeniowych oraz inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju sztuk plastycznych w przestrzeni publicznej Gdyni, szczególnie w zakresie projektowania dla kultury – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

W roku akademickim 2020–2021 międzywydziałowy zespół ASP Gdańsk realizuje projekt we współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego Gdyni.  Celem perspektywicznym tego projektu jest osiąganie korzyści płynących z pełnego zintegrowania kultury i kreatywności w planach rozwoju lokalnego.

Tematem przewodnim podjętych działań są „Klimatyczne dzielnice Gdyni” a konkretnie, opracowania dotyczące dwóch dzielnic, tj. Gdyni Leszczynek i Wielkiego Kacka. Opracowania dotyczą różnych zagadnień tematycznych, o zróżnicowanych założeniach programowych i złożoności problemowej, dostosowanych do programu pracowni ze wszystkich wydziałów Akademii Sztuk Pięknych.

Podjęte badania i eksperymenty artystyczne służą określeniu możliwości kształtowania przestrzeni publicznych wybranych lokalizacji w Gdyni.

Celem opracowywanych koncepcji jest ujmowanie wybranych zagadnień problemowych możliwie szeroko, tj. wybieganie poza istniejące uwarunkowania formalno-przestrzenne oraz wytyczanie optymalnych kierunków zmian w przestrzeniach publicznych. Zamiast skupiać się na tradycyjnym, biernym wpisywaniu rozwiązań w zastaną rzeczywistość, projekty kreatywne dążą do przejmowania inicjatywy i wskazywania nowych celów – także tych trudnych i o bardzo długiej perspektywie realizacji.

W projekcie „Klimatyczne dzielnice” bierze Wydział Architektury i Wzornictwa, Wydział Malarstwa oraz Wydział Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Na przeglądzie dotyczącym Gdyni Leszczynek, który odbył się 11 marca, zaprezentowano rezultaty prac następujących pracowni:

  1. Pracownia Projektowania Społecznego (prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka; Wydział Architektury i Wzornictwa),
  2. Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej (prof. Robert Florczak; Wydział Malarstwa),
  3. Pracownia Projektowania i Organizacji Przestrzeni (prof. Robert Kaja; Wydział Rzeźby i Intermediów),
  4. Pracownia Malarstwa Ściennego i Witrażu (prof. Jacek Zdybel; Wydział Malarstwa)
  5. Interdyscyplinarna Pracownia Architektury (prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal; Wydział Architektury i Wzornictwa).