Theatre and Performing Arts in Motion

W dniach 19 i 20 listopada 2020r. odbędzie się międzynarodowa konferencja DRAMATIC ARCHITECTURES Theatre and Performing Arts in Motion. Konferencja zakreśli zbiory wspólne sztuk performatywnych i architektury, które zawsze były sobie bliskie, ale ich powiązania wciąż stanowią obiecującą dziedzinę badań dla naukowców i artystów.

W konferencji weźmie udział dr Katarzyna Zawistowska, prowadząca Pracownię Architektury Spektaklu i Scenografii na naszym Wydziale. W swoim wystąpieniu omówi autorską koncepcję widowni pomostowej, będącej jedną z głównych tez jej doktoratu oraz zaprezentuje projekty, które wskazują na możliwość realizacji nowego typu widowni.