Wystawa końcoworoczna 19/20

Wystawa Końcoworoczna ASP w Gdańsku – online
Artystyczne podsumowanie Roku Akademickiego 2019/2020 Wydziału Architektury i Wzornictwa, Malarstwa, Rzeźby i Intermediów oraz Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Prezentujemy dokonania studentów ze wszystkich wydziałów Akademii, będące efektem ich wielomiesięcznej pracy twórczej.

W związku z obecną sytuacją w kraju i na świecie, tegoroczna edycja ekspozycji będzie miała miejsce w przestrzeni wirtualnej.