Nasi profesorowie zaprojektują wystawę stałą Muzeum Książąt Lubomirskich.

Wyłoniono najciekawszą koncepcję scenograficzną wystawy stałej, która zostanie zrealizowana w nowym, projektowanym obecnie budynku muzealnym. Nowa siedziba ossolińskiego Muzeum Książąt Lubomirskich stanie pomiędzy ul. Fredry, Szewską i placem Uniwersyteckim we Wrocławiu.

Jury przyznało trzy nagrody w konkursie na aranżację wystawy głównej: 1. Nagrodę w wysokości 30 tys. zł i dwie 2. równorzędne Nagrody w wysokości 15 tys. zł.

1 Nagroda w wysokości 30 tys. zł dla STUDIO 1:1

Autorzy: Beata Szymańska, Jarosław Szymański.

Współautorzy: Krzysztof Orlof-Kowalski, Renata Piołunkowska, Beata Weselska, Dmytro Kalinichenko.