Kolory Czarnej Wody

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” rozpoczyna nowy cykl wydawniczy opisujący interdyscyplinarne projekty badawcze, podejmowane przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, których celem i wyróżnikiem jest wywieranie jak najszerzej rozumianego pozytywnego wpływu na kształt i jakość otoczenia w jakim żyjemy.

Nasze podejście do tworzenia projektów zostało zainspirowane metodami wykorzystywanymi w sektorze kreatywnym i zaadaptowanymi do stworzenia własnej Metody „4T – talent, tolerance, technology, time”. Pierwszym projektem wdrażającym, a zarazem testującym, Metodę „4T” jest koncepcja przekształcenia przestrzeni publicznych w Czarnej Wodzie (to bardzo młode, małe miasto, położone w województwie pomorskim), nad którą pracowaliśmy w roku akademickim 2017/18. Projekt realizowany był na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, Politechniką Gdańską i Gminą Czarna Woda.

Nad projektem pracował zespół, w skład którego weszły pracownie ze wszystkich wydziałów ASP: Animacja Kultury, Pracownia Projektowania Ergonomicznego, Pracownia Projektowania i Organizacji Przestrzeni, Pracownia Projektowania Produktu Przemysłowego, Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej, Pracownia Sztuki Włókna i Pracownia Architektury Pasywnej (obecnie Interdyscyplinarna Pracownia Architektury) oraz Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej WETI PG.

Projekt „Kolory Czarnej Wody” był tak eksperymentem artystycznym, jak i próbą nawiązania dialogu między mieszkańcami, władzą, artystami i animatorami kultury. Efekty naszych działań wydają się na tyle interesujące i inspirujące, że zdecydowaliśmy się stosować tę samą metodę w kolejnych przedsięwzięciach. Rezultaty ukończonego pierwszego projektu zostały zebrane w formie Katalogu Artystyczno-Badawczego ASP „4T” nr 1 pn. „Kolory Czarnej Wody”.

Kierownik projektu i redaktor naukowy:
dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal

Kolory Czarnej Wody