W sprawie teatru jakim być powinien

Pracownia Architektury spektaklu i scenografii

Wydział Architektury i Wzornictwa

zaprasza na wykład otwarty

Andrzej Pronaszko. W sprawie teatru jakim być powinien”

8 maja 2019, godz. 10.00, s. 127

wykład poprowadzi Anna Włodarska

Zapraszamy na wprowadzenie do działalności scenograficznej Andrzeja Pronaszki. Twórcy związanego z pojęciami teatru monumentalnego, teatru symultanicznego, teatru ruchomego. Nowatorskie, reformatorskie pomysły i rozwiązania scenograficzne, niezwykła biografia. Przypomnijmy sobie dlaczego Andrzej Pronaszko zapisał się wielkimi literami w historii polskiego (europejskiego) teatru.

„Chcąc stworzyć Nowy Teatr, teatr żyjący, musimy opuścić, raz na zawsze, progi teatru starego, umierającego, a raczej dawno już umarłego, otrząsnąć pył ze stóp i zacząć wszystko na nowo. Trzeba ustawić nowy gmach na zupełnie innych prawach, niż gmachy dotychczasowe, stworzyć nowe régime, krańcowo różny od starego.

Wszelkie kompromisy, jak zawsze, tak i w tym przypadku muszą kończyć się żałośnie, minąć się

z celem, bo nikomu nic nie wytłumaczą, jednych zrażą, drugich nie zadowolą, a w twórcy pozostawią niesmak. (…)”

Andrzej Pronaszko, O teatr przyszłości. Autoreferat, 1928