Andrzej Krzemiński – malarstwo

Od 26 marca do 25 kwietnia 2019 r. w galerii ZPAP w Gdańsku przy ul. Mariackiej 46/47 prezentowana będzie twórczość Andrzeja Krzemińskiego. Jego prace charakteryzują plastyczne rozważania nad relacją między architekturą a malarstwem, badania powiązań pomiędzy kolorem a bryłą w przestrzeni codzienności, autorska wizja rzeczywistości. Wernisaż odbędzie się 25 marca 2019 r. o godz. 18.00. Gorąco zapraszamy.

Andrzej Jan Krzemiński

W latach 1965-1967 r. studiował malarstwo w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego. W roku 1969 uzyskał dyplom w pracowni profesora Włodzimierza Padlewskiego na Wydziale Architektury Wnętrz PWSSP w Gdańsku. Przynależy do ZPAP od 1971 r. Również w 1971 r.podjął pracę w PWSSP w Gdańsku w katedrze Projektowania Architektury Wnętrz, ucząc jednocześnie plastyki w malborskich liceach.